Vier de verschillen!

In een organisatie neemt iedereen kennis en ervaring mee vanuit zijn eigen cultuur en achtergrond. Maar vaak lijkt het: hoe groter het verschil, hoe groter de afstand ertussen. En dat is jammer, omdat uit die verschillen juist zoveel moois kan ontstaan! Ze kunnen elkaar versterken en voor meerwaarde zorgen.

Aslan Consultants maakt gebruik van die verschillen, door mensen van elkaar te laten leren op basis van gelijkwaardigheid. Met verrassende resultaten als gevolg. Daarom zeggen wij: vier de verschillen!

Wat we doen

Wilt u echt voordeel halen uit de diversiteit in uw organisatie? Wilt u verschillen een plek geven en inclusie bevorderen? We helpen u met consultancy, begeleiding en training.

Consultancy

Strategisch en tactisch advies over diversiteit en cultuursensitiviteit.

Begeleiding

Personeel met verschillende achtergronden begeleiden bij cultuursensitief werken.

Training

Alle lagen in de organisatie versterken door diversiteit samen te omarmen.

Een andere kijk op verschil

Veel professionals krijgen in hun dagelijkse werk te maken met integratieproblemen en cultuurverschillen. De verschillen zijn vaak te groot, met allerlei problemen als gevolg. Wij denken dat het anders kan. Door in te zetten op ontmoeten en verbinden. Door aandacht te geven aan alle culturele identiteiten. Want niemand is gelijk, maar iedereen is wel gelijkwaardig.

Ook mooie resultaten met cultuursensitief werken?

Cases

Cultuursensitieve gidsen, effectievere wijkteams

De gemeente Rotterdam leidt cultuursensitieve gidsen op om de inzet en bemensing van de wijkteams van de Jeugzorg te verbeteren.

Kleurrijk zorgen Apeldoorn

Samen met partijen in de Gemeente Apeldoorn werken we aan het project ‘Kleurrijk Zorgen’. Het doel: mensen met een migratieachtergrond klaarstomen voor een baan in de zorg.