Case

Cultuursensitieve gidsen, effectievere wijkteams

Dit project leidt cultuursensitieve gidsen op om de om de inzet en bemensing van de wijkteams van de Jeugzorg te verbeteren.

De aanpak van dit project is gebaseerd op het VARIIS-programma en het Bloemmodel. Met deze innovatieve werkwijze en een verrijkte teamstelling winnen de wijkteams aan diversiteit.

Daarnaast leidt het pionierende karakter van de aanpak ertoe dat niet alleen de gezinnen met een hulpvraag beter bediend worden, maar ook de uitvoerend hulpverleners hun dienstverlening verbeteren.

Dit project geeft ook getalenteerde nieuwkomers via een speciaal opleidingstraject de kans op een baan in de zorg.

Ook is deze pilot gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek, om inzicht te genereren over effectieve en duurzame manieren van cultuursensitieve werken binnen de Jeugdzorg teams.

“Beter aansluiten bij gezinnen met een migratieachtergrond is noodzakelijk om effectieve hulp te kunnen bieden in een vroeg stadium. Professionals van wijkteams erkennen het belang van diversiteit in hun teams. Vooralsnog vormen deze vaak geen afspiegeling van de wijk.”

van Rooijen, Bellaart, Bos en Talib, 2019