Onze diensten

Aan de slag met onze cultuursensitieve aanpak? Haal het maximale uit de verschillen in uw organisatie met een van onze diensten. Of ga voor een volledig traject van consultancy tot training.

Consultancy

Vanuit onze jarenlange ervaring geven we advies aan instellingen, organisaties en bedrijven over diversiteit en cultuursensitiviteit. Dat doen we op strategisch en tactisch niveau. Daarin maken we koppelingen met de bedrijfsstrategie, kijken we naar doelen op de lange termijn en bepalen samen de uitdagingen in uw organisatie.

Dat houdt dus niet op bij een adviesgesprek. We helpen u graag verder met de praktische realisatie van de uitgestippelde koers op de werkvloer. Bijvoorbeeld door het opstellen van nieuwe programma’s en projecten, en die vervolgens met succes te realiseren. Het uiteindelijke doel van onze inzet is dat diversiteit en cultuursensitief werken standaard wordt binnen uw instelling.

Het eerste adviesgesprek is gratis en vrijblijvend. We willen namelijk eerst echt ontmoeten en de verbinding aangaan. Pas daarna komen wij met het advies over wat de beste aanpak is.

 

Meer weten?

 

Begeleiding

In onze begeleiding richten we ons op alle medewerkers. Dus mensen met en zonder een migratieachtergrond. Omdat de behoefte van elke groep anders is, verschilt ook de vorm, de inhoud en de tijdsduur van de begeleiding. Dat bepalen we dus samen, in overleg. We bieden twee soorten begeleiding aan, die elkaar ondersteunen en het effect vergroten:

01

Begeleiding voor kandidaten

Deze doelgroep heeft behoefte aan intensieve en multidisciplinaire begeleiding. Wij bieden dat aan vanuit deze domeinen:

 • onderwijs
 • opvoeding
 • zorg & welzijn
 • participatie & integratie
 • werk & inkomen

02

Begeleiding voor organisaties

Met deze begeleiding maken we medewerkers bewust van cultuursensitief werken en wat dat inhoudt. Maar dat is niet voldoende. Aan de hand van concrete voorbeelden op de werkvloer werken we aan blijvende en duurzame cultuurverandering binnen de organisatie.

Bewustwording van beide partijen

Met deze twee vormen van begeleiding richten we ons op bewustwording aan de beide partijen. Door te kijken en luisteren naar verhalen en bestaande voorbeelden ontstaat herkenning en inzicht. Dit helpt om mensen dichter bij elkaar te brengen en zorgt voor begrip. Leren van elkaar: dat staat centraal.

Het Bloemmodel

Deze aanpak noemen we het Bloemmodel. In 4 stappen bouwen naar blijvend resultaat:

 

 1. Ontmoeting en binding: echt contact maken voor veiligheid.
 2. De juiste hulp vanuit de ketensamenwerking: samen bepalen wat nodig is.
 3. Procesbewaking en monitoring: regelmatig contact over voortgang.
 4. Lerend naar optimale resultaten: goede afsluiting en inbedding van de resultaten.

Deze begeleiding wordt geboden aan de hand van het Bloemmodel. Organisaties die met het Bloemmodel werken, zijn in staat om hun diversiteitsbeleid in de praktijk toe te passen. Ze leren flexibel om te gaan met diversiteit en krijgen een helder beeld van de hulpvraag van mensen met een migratie-achtergrond. En dat zonder targets uit het oog te verliezen.

Training

De VARIIS-training helpt jouw organisatie om het cultuursensitief werken te omarmen. Het doorbreekt de bestaande cultuur en zorgt voor een nieuwe visie. Een kijk op de zaak die door alle lagen van de organisatie wordt gedeeld, van bestuur tot werkvloer.

Daarnaast heeft deze training nog meer positieve effecten op de organisatie. Zo stimuleren we de deelnemers om in hun eigen kracht te gaan staan. En we werken aan teambuilding, zodat er minder frictie en meer onderlinge verbinding ontstaat. Dit levert op termijn voordelen op voor de bedrijfsvoering en de bedrijfscultuur.

De VARIIS-training bestaat uit 2 delen.

01

VARIIS Basic

De deelnemers werken eerst aan bewustwording over hun eigen kunnen (IK). Van daaruit werken ze aan het WIJ-gevoel. Dat doen we in 5 sessies:

 1. Introductie
 2. Ontmoeting
 3. Verbinding
 4. Wederzijdse leren
 5. Borging

02

VARIIS Practicioner

In het tweede deel bouwen deelnemers verder aan de bewustwording. De opgedane kennis vanuit de VARIIS Basic gaan ze toepassen in de praktijk. Dat doen we in de volgende 5 sessies.

 • 6. t/m 8. concrete casuïstiek begeleiding op persoons-, groeps- en organisatieniveau
 • 9. Monitoring
 • 10. Terugblik & Evaluatie

Meer weten? Hier lees je alles over de VARIIS-training.