Een andere kijk op verschil

Veel professionals krijgen in hun dagelijkse werk te maken met integratievraagstukken, cultuurverschillen en zelfs racisme. Het zorgt voor ontevreden collega’s, moeizame samenwerking en verlaagde productiviteit. Soms bewust, maar vaker onbewust.

Meestal is afstand de oorzaak. Mensen kennen elkaar niet goed, begrijpen elkaar niet en denken vanuit hun eigen kaders. Met andere woorden: de verschillen zijn te groot.

Na tientallen jaren ervaring kunnen we concluderen: de integratie van migranten is vaak weinig succesvol. Daarvoor zien we 4 oorzaken:

  • de migrant moet zich snel en eenzijdig aanpassen
  • de migrant heeft nog te weinig vaardigheden om zelf de regie te nemen
  • organisaties opereren vanuit klassieke aannames en handelingen
  • ons systeem houdt geen rekening met diversiteit

Cultuursensitief werken

Wij weten dat het anders kan. Door in te zetten op ontmoeten en verbinden ontstaat wederzijds begrip. Door aandacht te geven aan alle ‘culturele’ identiteiten ontstaat bewustwording en komen mensen dichterbij elkaar. We vieren de verschillen, want niemand is gelijk, maar iedereen is wel gelijkwaardig. Deze benadering is niet alleen mensvriendelijk, maar ook effectief en kostenbesparend. Deze benadering noemen we cultuursensitief werken.

Doorbreken van het eigen gelijk

Met onze cultuursensitieve aanpak helpen we dit doorbreken. Het zorgt ervoor dat bedrijven en organisaties bewust worden van hun eigen cultuur. En vooral van de vasthoudendheid aan deze cultuur; het eigen gelijk. Want juist dit maakt de ontvankelijkheid voor ‘anderen’ zo lastig. Pas dan is de weg vrij naar gelijkwaardigheid, met oog voor andere vaardigheden en kwaliteiten. En met respect voor andere talen en culturen.

Op basis van die gelijkwaardigheid investeert de cultuursensitieve aanpak in de kracht van de migrant en in het cultuursensitief inrichten van de organisatie. Zo gaan beiden aan de slag met bewustwording en cultuurverandering om vervolgens van elkaar te leren. Ze komen dichter bij elkaar totdat ze hetzelfde denk- en taalkader hebben. Het resultaat: een duurzame werkrelatie.

Onze leefregels

N

Uniciteit

Niemand is gelijk, iedereen is verschillend en uniek.

N

Gelijk- waardigheid

Iedereen is gelijkwaardig. Dat is het uitgangspunt

N

Diversiteit als meerwaarde

De culturele en etnische verschillen tussen personen zijn een essentiële meerwaarde binnen teams, organisatie en samenleving.

N

Identiteit als voorwaarde

Het behouden, versterken en presenteren van de eigen identiteit is een voorwaarde voor de verbinding tussen mensen, groepen en systemen.

N

Duurzame verbinding

Diversiteit in cultuur en structuur binnen teams en organisaties is het fundament voor een duurzame verbinding met de samenleving.

Ik ben Haci Aslan

Oprichter van Aslan Consultants. Als jongste zoon van een gastarbeider ben ik naar Nederland gekomen. Ik heb System Engineering & Policy Analysis gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft. Daarna werkte ik als system-engineer aan diverse verbetertrajecten in de bank- en verzekeringsbranche. Maar in 2009 maakt ik bewust de switch naar sociaal-maatschappelijke projecten. Zo heb ik de afgelopen decennia diverse projecten geïnitieerd en honderden gezinnen geholpen op het gebied van onderwijs, opvoeding, participatie & integratie, zorg & welzijn en werk & inkomen. Op basis van die ervaring heb ik het Bloemmodel ontwikkeld, waarmee ik nu organisaties help met hun diversiteitsvraagstukken. In de weekenden sta ik graag met mijn broers en zus op de Harderwijkse markt, als onderdeel van het familiebedrijf, dat mijn vader 30 jaar geleden heeft opgericht.